Avís legal

Estableix les condicions d’aquest lloc web pertanyent a OFIMA (en endavant OFIMA VILAFRANCA, SL) amb CIF B62742135, i domicili social al C / Sant Pere, 148-08720 • Vilafranca del Penedès.

1.Condicions d’Ús i la seva acceptació.
Aquestes condicions regulen l’ús d’aquesta web per l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades a la web en el moment en què accedeixi a la mateixa.

L’accés a la web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. OFIMA VILAFRANCA, SL es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis oferts, incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

2. Condicions d’utilització de la Web.
L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il · lícits, contraris a la bona fe, l’ordre públic o que estableixen les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web i / o els seus serveis. La utilització de la web és gratuïta per a l’usuari.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
Tots els continguts de les web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel · lectual o industrial d’OFIMA VILAFRANCA, SL o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part d’OFIMA VILAFRANCA, SL o del titular d’aquests drets: (1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, (2) es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública).

No podran realitzar-se utilitzacions de la web i / o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per OFIMA VILAFRANCA, SL. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit d’OFIMA VILAFRANCA, SL, llevat que la llei permeti, en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint inalterats, en tot cas, el Copyright i altres dades identificatives dels drets d’OFIMA VILAFRANCA, SL i / o del titular dels drets d’aquests continguts.

Aquest web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel · lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i / o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa a aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor d’OFIMA VILAFRANCA, SL o del titular dels mateixos.

4. Exclusió de Garanties i Responsabilitat.
a) Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web.
OFIMA VILAFRANCA, SL no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament del web i / o els seus serveis. En cas de produir interrupcions en el seu funcionament OFIMA VILAFRANCA, SL tractarà, si això fos possible, d’advertir a l’usuari. OFIMA VILAFRANCA, SL tampoc garanteix la utilitat de la web i / o els seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, el seu infal · libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. OFIMA VILAFRANCA, SL està autoritzat a efectuar quantes modificacions tècniques siguin precises per a millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i de la seva connexió. Llevat que s’indiqui expressament un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, no obstant això, OFIMA VILAFRANCA, SL està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés a la web en qualsevol moment. Sempre que això fos possible, OFIMA VILAFRANCA, SL tractarà de comunicar-ho amb antelació a l’usuari.

b) Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts.
Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles per al públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per OFIMA VILAFRANCA, SL o pels anunciants del web. Aquests continguts són facilitats de bona fe per OFIMA VILAFRANCA, SL amb informació procedent, en ocasions, de fonts diferents a OFIMA VILAFRANCA, SL. Per tant, OFIMA VILAFRANCA, SL no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat d’OFIMA VILAFRANCA, SL que pogués derivar-se dels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la que s’accedeixi per mitjà del web. OFIMA VILAFRANCA, SL no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars i / o comercials de qui accedeixi a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i OFIMA VILAFRANCA, SL no respondrà en cap cas i en cap mesura per els eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, OFIMA VILAFRANCA, SL no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers ia les que es pugui accedir a través del web.

c) Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines.
El web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. OFIMA VILAFRANCA, SL no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap mena entre OFIMA VILAFRANCA, SL i la titular del lloc enllaçat. OFIMA VILAFRANCA, SL no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari oa tercers pel contingut de les pàgines web a les que es trobi unides per un enllaç.

5. Jurisdicció i llei aplicable.
Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola.

OFIMA VILAFRANCA, SL no té cap control sobre qui o quins poden accedir al seu web i on poden estar emplaçats. Tot i que OFIMA VILAFRANCA, SL és conscient d’això, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers, en cas de conflicte o reclamació en relació al web o qualsevol dels serveis que s’hi presten, les parts acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de Vilafranca del Penedès (Espanya).

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Amb la informació que li proporcionarem a continuació OFIMA VILAFRANCA, SL, vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa a les seves dades personals.

OFIMA VILAFRANCA, SL, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives , que garanteixen la confidencialitat dels mateixos, segons el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens faciliti, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat d’OFIMA VILAFRANCA, SL, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis i / o productes de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol · licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, dirigint-se per escrit a OFIMA VILAFRANCA, SL, domiciliat en C / Sant Pere, 148-08720 • Vilafranca del Penedès o enviant un mail a: info @ ofimàtica. és indicant l’assumpte: Política de Privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que els exposats.

A la nostra pàgina web no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

Sol·licita pressupost sense compromís

Omple el següent formulari:

* indica que és un camp obligatori

Ús de galetes (cookies)

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu una millor experiència d'usuari. Si feu clic a ACCEPTAR esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies